bestek

In de UAV staat een duidelijke definitie van het bestek: “de omschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing

Van de website van de BNB (Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen, voorheen Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen):
Onder een bestekdeskundige wordt verstaan een persoon die een zodanig geheel van gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezit van de bouwkunde en/of civiele, technologie, ontwerpen uitvoeringsmethoden en juridische processen, dat hij enerzijds een project kan overzien en anderzijds in staat is de benodigde elementen van het bestek te omschrijven. De bestekdeskundige houdt zich overwegend bezig met het geschreven deel van het bestek (het bestekboek) en zorgt dat dit samen met de overige documenten een juridisch sluitend contractstuk vormt.”

bestek en tekeningen bestekschrijver en bestekdeskundige Amersfoort bouwkundig bestek bureau bouwbestek

Het bestekboek, hieronder kortweg het bestek genoemd is de omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, en bestaat uit de beschrijving van administratieve en juridische bepalingen, de garantievoorwaarden, de technische bepalingen, de materialen en de uitvoeringsvoorwaarden.
Het bestek en de bestektekeningen samen vormen de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Bij een aanbesteding kan de aannemer op basis van de bestekstukken een prijs maken voor de opdrachtgever. 
WWH Bouwkundig Adviesbureau schrijft zowel bouwkundige bestekken als installatiebestekken op basis van de STABU-systematiek. Een goed bouwbestek vermindert de kans op meerwerk en/of conflicten tijdens de uitvoering. Voor aanbestedingen en grotere projecten adviseert WWH bouwkundig adviesbureau daarom een STABU bestek.

Een werkbestek is een bestekboek dat wordt geschreven nadat er een contract is tussen opdrachtgever en aannemer, om de gemaakte afspraken vast te leggen. Het werkbestek is over het algemeen geen contractstuk. Moet u als aannemer voor een  UAV-gc opdracht het bestek leveren? Ook daarmee kan WWH u van dienst zijn.

Als lid van de BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen, werkt WWH bouwkundig adviesbureau voortdurend aan haar kennis, inzicht en vaardigheid als bestekdeskundige.

WWH bouwkundig adviesbureau levert u een vakkundig vervaardigd Stabu-bestek, desgewenst inclusief  installatiegedeelte c.q. afstemming op installatiebestek(ken).  U krijgt bovendien meer dan de alleen de uitwerking van de gegevens. Met de aanwezige kennis en ervaring zal WWH bouwkundig adviesbureau met u meedenken en extra input leveren op de door u verstrekte gegevens, zodat fouten voorkomen worden. U kunt door deze wijze van uitwerking van het bestek tijd en geld besparen op uw bouwproject.

Elk bestek van WWH bouwkundig adviesbureau is maatwerk, specifiek gemaakt voor uw project.