disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WWH bouwkundig adviesbureau is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

WWH bouwkundig adviesbureau besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. WWH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.wwhbouwadvies.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.wwhbouwadvies.nl te kunnen raadplegen.