Vrijeschool Wonnebald Den Haag

 

Bouwkundig en installatiebestek ten behoeve van nieuwbouw vrijeschool Wonnebald te Den Haag.
Het project betreft de sloop van het bestaande schoolgebouw en vervangende nieuwbouw.
De nieuwbouw van de vrijeschool Wonnebald omvat de basisschool Wonnebald voor 9 klassen ten
behoeve van ca. 250 leerlingen, het kinderdagverblijf Ollehuis en een gymzaal.

 

Architect              : negen graden architectuur Amersfoort
Installatieadvies  : moBius consult Driebergen
Status                  : in ontwerp 2019-2023